Ο κόσμος μας αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα σήμερα. Ολοένα και αυξάνονται οι άνθρωποι που δηλώνουν ότι «δεν μου αρέσει αυτό που ζω». Μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων είναι εφικτή, μια θεώρηση που μπορεί να οδηγήσει από την ατομικότητα στη συλλογικότητα, που θα οδηγήσει με τη σειρά της στην ενσωμάτωση των παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η βία, η πείνα και η φτώχεια που συμβαίνουν αλλού στη δική μας ζωή με σκοπό όμως την επίλυσή τους. Αν θεωρήσουμε ότι ο θάνατος κάθε παιδιού στην Αφρική «συμβαίνει σε εμένα τώρα», τότε βρισκόμαστε στην απαρχή της επίλυσης των τεράστιων ανθρωπιστικών προβλημάτων.

0 comments:

Post a Comment